KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

LOTTO INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH

BUDIMEX INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W SZACHACH

WARSZAWA, 11-21.05.2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. ORGANIZATOR

Polski Związek Szachowy

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Mistrzostwa zostaną rozegrane w Gmachu Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4) w dniach 11-21.05.2018, główna Sala Notowań. Odprawa techniczna odbędzie się podczas konferencji prasowej w dniu 11.05.2018 o godz. 17:30.

3. DYREKTOR TURNIEJU

Ewa Przeździecka tel.698 370 818 email: e.przezdziecka@pzszach.pl

4. OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet FA Magdalena Judek

Sędzia główny LOTTO Indywidualnych Mistrzostw Polski FA Maciej Cybulski

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Listę zawodników uprawnionych określają załączniki do regulaminów Indywidualnych Mistrzostw Polski i Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.

6. ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres elektroniczny organizatora, wiceprezesa ds. sportu wyczynowego i biura PZSzach oraz dokonanie opłat:

 • startowej w wysokości 200 zł,
 • organizacyjnej w wysokości 200 zł,
 • rankingowej w wysokości 20 zł,

razem 420 zł płatne na konto PZSzach Alior Bank nr konta:

34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie do 12 kwietnia 2018, w tytule przelewu należy podać „IMP lub IMPK – imię nazwisko”.

W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłaty startowa, organizacyjna i rankingowa nie podlegają zwrotowi.

Zawodnicy i zawodniczki rezerwowe (załącznik 2 i kolejni z listy rankingowej) potwierdzają, w podanym wyżej terminie, gotowość udziału na adresy elektroniczne podane w załączniku 1.

Niepotwierdzenie gotowości udziału jest równoznaczne z rezygnacją.

7. TERMINARZ ROZGRYWEK

11.05.201816:30 – uroczyste otwarcie i ENEA Gala Hetmanów
17:30 – konferencja prasowa połączona z odprawą techniczną oraz losowaniem numerów startowych
18:15 – bankiet i turniej szachów superbłyskawicznych (bullet)
12.05.201816:00 - I runda
13.05.201816:00 - II runda
14.05.201816:00 - III runda
15.05.201816:00 - IV runda
16.05.201816:00 - V runda
17.05.201816:00 - VI runda
18.05.201816:00 - VII runda
19.05.201816:00 - VIII runda
20.05.201816:00 - IX runda
21.05.201810:00 - zakończenie

8. SYSTEM ROZGRYWEK

Zgodnie z Regulaminem IMP oraz IMPK zostaną rozegrane systemem kołowym  na dystansie 9 rund. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.

9. NAGRODY

Fundusz nagród wynosi 58.500 zł w Mistrzostwach Polski oraz 58.500 zł  w Mistrzostwach Polski Kobiet. Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne za najciekawszą partię każdej rundy oraz nagrody specjalne za najpiękniejszą partię Mistrzostw – po jednej w każdym turnieju.

Łączna pula nagród w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 2018 wynosi 118.800 zł.

LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski:

I miejsce    20.000 zł

 • powołanie do Kadry Narodowej*
 • nominacja do reprezentacji na Olimpiadę Szachową 2018**

II miejsce    13.000 zł

 • powołanie do Kadry Narodowej*
 • nominacja do reprezentacji na Olimpiadę Szachową 2018**

III miejsce    9.000 zł

IV miejsce    6.000 zł

V miejsce    4.500 zł

Dla zawodników nienagrodzonych 500 zł za wygraną partię.

* Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach.

** Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. Wyjazd pod warunkiem akceptacji Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

BUDIMEX Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet:

I miejsce    20.000 zł

 • powołanie do Kadry Narodowej*
 • nominacja do reprezentacji na Olimpiadę Szachową 2018**

II miejsce    13.000 zł

 • powołanie do Kadry Narodowej*
 • nominacja do reprezentacji na Olimpiadę Szachową 2018**

III miejsce    9.000 zł

IV miejsce    6.000 zł

V miejsce    4.500 zł

Dla zawodniczek nienagrodzonych 500 zł za wygraną partię.

* Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. **

Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. Wyjazd pod warunkiem akceptacji Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

Uwagi:

 • Wysokość nagród w Indywidualnych Mistrzostwach Polski i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podatek od nagród powyżej kwoty 2.000,00 zł wynosi 10%.
 • Nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na zakończeniu Mistrzostw przechodzą na rzecz organizatora.
 • Sfinansowanie wyjazdu na Olimpiadę Szachową oraz powołanie do kadry i reprezentacji dotyczy wyłącznie zawodników i zawodniczek reprezentujących polską federację (POL).

10. ZAKWATEROWANIE

Organizator nie pośredniczy w organizacji noclegów.

11. STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem www.mp2018.pzszach.pl. Wszystkie partie będą transmitowane on-line oraz komentowane na żywo.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawodniczki i zawodnicy nieobecni na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach losowych.
 • Obecność na otwarciu i zakończeniu turnieju jest obowiązkowa.
 • Zawodnicy zobowiązani się do dostępności od godziny 13.00 w dniu ceremonii otwarcia Mistrzostw do celów medialnych PZSzach.
 • Zaproszeni przez organizatora zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w konferencji prasowej.  Po zakończonej partii zawodnicy mają obowiązek udzielić wywiadu na prośbę przedstawicieli mediów lub organizatora.
 • Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie turnieju, z wyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej zwolnieniem lekarskim.
 • Uczestniczki i uczestników Indywidualnych Mistrzostw Polski i Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet obowiązuje regulamin dress-code.
 • W mistrzostwach będą obowiązywały wytyczne FIDE w zakresie ochrony przed dopingiem elektronicznym, z losowymi kontrolami zawodników włącznie.  Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.