50-lecie Budimexu

Jeden z partnerów tytularnych Mistrzostw Polski firma Budimex obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności.

50 lat minęło…

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Swoją pracą podnoszą jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowali tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły im zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego.

(źródło: http://50pracbudimexu.pl/)

Prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski rozpoczyna tort z okazji 50lecia firmy Budimex SA